X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

ดิจิตอล ยัวร์แคช

สินเชื่อ เติมสุข

ดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ

พิเศษ! สมัครผ่านแอปพลิเคชันวันนี้และมียอดใช้จ่ายครบกำหนด รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,500 บาท และรับโค้ดส่วนลดลาซาด้า e-Coupon มูลค่า 200 บาท*
1 มิถุนายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566

ดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ สามารถใช้กดเงินสดไม่ใช้บัตรและผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการไม่ใช้บัตร (สินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์) ได้หลากหลายตามที่คุณต้องการ

ข้อเสนอพิเศษสุด :
 รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 1,500 บาท*  คลิก

ดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ สามารถใช้กดเงินสดไม่ใช้บัตรและผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการไม่ใช้บัตร (สินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์) ได้หลากหลายตามที่คุณต้องการ

สิทธิประโยชน์

 1. บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการโดยไม่ใช้บัตร (สินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์)
  บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตามที่คุณความต้องการ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า , โทรศัพท์มือถือ , อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, ทอง เป็นต้น
  สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือน เริ่มต้นที่ 3 เดือน และได้นานสูงสุดถึง 48 เดือน โดยมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าอิออนตลอดทั้งปี

 2. บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้ สามารถเบิกถอนเงินสดไม่ใช้บัตรผ่านเครื่องเบิกเงินสดอิออนทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียม หรือ เบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด 13 บาท/รายการ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์บ้าน, หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน
file
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
   1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
2.1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์
   สูงสุดไม่เกิน 22% ต่อปี
2.2 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อยัวร์แคช
สูงสุดไม่เกิน 22% ต่อปี
2.3 ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช
ฟรี เมื่อกดเงินสดผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ
ของอิออน

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 ส.ค. 2563 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอิออน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-phone
 • 2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อิออน
 • i-mail
 • 3. นำส่งใบสมัครให้ท่านลงนามและรับเอกสารประกอบการสมัคร
 • i-approved
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-sms
 • 5. รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ และติดต่อสาขาอิออนที่ท่านสะดวก
 • i-app
 • 6. เปิดใช้บริการดิจิตอลยัวร์แคช-เอ ผ่านอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นที่สาขา
 • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-approved
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-sms
 • 3. รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ
 • i-app
 • 4. เปิดใช้บริการดิจิตอลยัวร์แคช-เอ ผ่านอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นที่สาขา