X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของอิออน ลองเข้ามาตรวจสอบในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ หรือแม้ไม่มีข้อสงสัย ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้

1. บัตรอิออนมีประเภทอะไรบ้าง


2. สามารถสมัครบัตรผ่านช่องทางใดได้บ้าง

  1. สมัครผ่านสำนักงานสาขาอิออนทั่วประเทศ หรือ ตัวแทนรับสมัครบัตร 
  2. สมัครผ่าน AEON THAI MOBILE Application

  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม www.aeon.co.th


3. เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต ต้องใช้อะไรบ้าง

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนภายใน 3 เดือน ล่าสุด หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด
  3. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
  4. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

4. ตรวจสอบสถานะบัตร , ผลการอนุมัติ

  ทางบริษัทฯจะพิจารณาใบสมัครของท่านและจะทราบผลการพิจารณาสินเชื่อภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสาร (ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาของ บริษัท) หากบัตรของท่านได้รับการอนุมัติทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง SMS หรือ ท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาสินเชื่อผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับ อัตโนมัติ (IVR) 0-2665-0123 กด3 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


5. กรณีเปิดการใช้งานบัตรเครดิต ต้องทำอย่างไร (เปิดบัตร/ ยืนยันบัตร)

  ช่องทางการเปิดใช้งานบัตรเครดิต 

  1. ผ่านช่องทางเว็ปไซด์ได้ที่ www.aeon.co.th
  2. เปิดบัตรผ่าน AEON THAI MOBILE Application 
  3. เปิดบัตรผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เบอร์โทร 02-6650123 กด 4
  4. เปิดใช้บริการบัตรผ่าน Smart Phone กรุณา Scan Code 

         QR code;

         

  หมายเหตุ บัตรเครดิตจะสามารถใช้งานได้เมื่อมีการเปิด ใช้งานบัตรที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น


6. อัตราดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตอิออน เป็นอย่างไร

  1. ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สำหรับเบิกเงินสดล่วงหน้า ซื้อสินค้าและบริการ 16% ต่อปี มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563
  2. ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดเงินที่เบิกถอน (ไม่รวม VAT 7%)

  **ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต


7. สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือได้อย่างไร

  1. ตรวจสอบวงเงินคงเหลือผ่าน AEON THAI MOBILE Application (ดาวน์โหลด App Store หรือ Google Pay)
  2. ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ ได้ที่ www.aeon.co.th
  3. ตรวจสอบข้อมูลสรุปยอดใช้บัตรผ่าน AEON LINE 
  4. ตรวจสอบวงเงินคงเหลือผ่าน Contact Center 02-6650123 แล้วกด 1

8. รหัสโปรโมชั่นในการสมัครบัตรคืออะไร ?

  หากลูกค้าไม่ทราบรหัสโปรโมชั่น สามารถข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลรหัสโปรโมชั่นได้ และโปรดลองสมัครบัตรอีกครั้ง หากท่านไม่สามารถไปยังหน้าถัดไปได้ https://www.aeon.co.th/onlineapplycard/applyCard/pcCustomer.do?


9. ดิจิตอล ยัวร์แคช คืออะไร?

  ดิจิตอล ยัวร์แคช คือ บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้บัตร สามารถใช้ บริการต่างๆในรูปแบบดิจิตอลผ่านทาง AEON THAI MOBILE Application ได้ทันที ที่อนุมัติวงเงิน
  1. โอนวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชเข้าบัญชีพร้อมเพย์
  2. กดเงินสดโดยไม่ใช้บัตร ที่ตู้เอทีเอ็มอิออน และกสิกรไทย
  3. ผ่อนสินค้าโดยไม่ใช้บัตร ด้วยสินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์


10. การสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อดิจิตอลผ่าน AEON THAI MOBILE คืออะไร?

  คือการสมัครผ่านกระบวนการ EKYC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบการใช้เทคโนโลยี
  ชีวมิติ (Biometrics) ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนภายใต้ Regulatory Sandbox
  ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)


11. การสมัครบัตรผ่าน AEON THAI MOBILE ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

  1. เตรียมเอกสารที่ใช้สมัคร
  - บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  - เอกสารรายได้
  2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับและยืนยันรหัส OTP
  3. ทำการยืนยันตัวตนดิจิทัล ผ่านบริการยืนยันตัวตน NDID กับธนาคารผู้ให้บริการ
  4. สมัครบัตรเครดิต บัตรสมาชิก สินเชื่อดิจิตอล และสินเชื่อเติมสุขได้ทุกวัน
  (ยกเว้น ช่วงเวลา 22.30 - 01.00 น.)


12. การสมัครบัตรผ่าน AEON THAI MOBILE ต้องทำอย่างไร?

  1. เข้าสู่ระบบ AEON THAI MOBILE Application
  2. สมัครบัตร
  3. เลือกผลิตภัณฑ์
  4. ยอมรับเงือนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  5. สแกนบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง
  6. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลเบื้องต้น
  7. ใส่เลข OTP ที่ได้รับ
  8. เลือกบัตรที่ต้องการสมัคร
  9. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
  10. ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ
  11. อัปโหลดเอกสารการสมัคร
  12. ยอมรับเงื่อนไข NDID
  13. ยอมรับเงื่อนไข NCB
  14. เลือกธนาคารที่ท่านเคยทำการยืนยันตัวตน NDID
  15. ทำการยืนยันตัวตนด้วยโมบายแบงกิ้ง NDID
  16. กลับเข้าสู่ AEON THAI MOBILE สร้างรหัสผ่านและทำการยืนยันรหัส 6 หลัก
  17. สแกนใบหน้า
  18. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
  19. ยืนยันรหัสผ่าน 6 หลัก
  20. สมัครบัตรสำเร็จ
  ***สมัครบัตรเครดิต บัตรสมาชิก สินเชื่อดิจิตอล และสินเชื่อเติมสุขได้ทุกวัน
  (ยกเว้น ช่วงเวลา 22.30 - 01.00 น.)


13. ข้อดีของการสมัครบัตรผ่าน AEON THAI MOBILE

  - ไม่ต้องเซ็นเอกสาร
  - ไม่ต้องไปสาขา
  - ไม่มีค่าบริการ


14. คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเติมสุข

  - อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขั้นไป (สัญชาติไทยเท่านั้น)
  - รายได้ 5,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป)
  - เบอร์โทรสามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
  - ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ
  *** สำหรับลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิต บัตรสมาชิก หรือมีบัญชีสินเชื่อต่างๆ
  กับบริษัทมาก่อน