X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของอิออน ลองเข้ามาตรวจสอบในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ หรือแม้ไม่มีข้อสงสัย ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้

1. ต้องการใช้บริการเช่าซื้อสินค้าผ่านอิออนต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง

  หากท่านเป็นสมาชิกของอิออนอยู่สามารถนำบัตรสมาชิก หรือบัตรเครดิตอิออน พร้อมกับบัตรประชาชนของท่านติดต่อตัวแทนจำหน่ายของทางอิออน 
  หากท่านยังไม่เคยเป็นสมาชิกอิออน ต้องมีคุณสมบัติคือ

  1. อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์
  2. อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
  3. รายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
  4. มีเบอร์โทรที่บ้านและที่ทำงาน ติดต่อได้สะดวก
  5. มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน

2. หากไม่เคยเป็นสมาชิกอิออนจะต้องใช้เอกสารใดบ้างในการสมัครสมาชิก

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนภายใน 3 เดือน ล่าสุด หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด
  3. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
  4. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

3. อิออนมีบริการเช่าชื้อสินค้าประเภทใดบ้าง

  ปัจจุบันอิออนมีบริการเช่าซื้อสินค้าเช่น รถจักรยานยนต์,สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง


4. อิออนให้บริการเช่าซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นเวลากี่เดือน

  อิออนให้บริการเช่าซื้อสินค้าตั้งแต่ 6, 9, 12, 18, 24,36 หรือสูงสุด 84 งวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของฝ่ายสินเชื่อ


5. สามารถใช้บริการเช่าซื้อสินค้าผ่านอิออนได้ที่ใดบ้าง

  ลูกค้าสามารถใช้บริการ ณ ร้านค้าตัวแทนทั่วไปที่มีสัญลักษณ์อิออนทั่วประเทศ


6. หากต้องการเช่าซื้อสินค้าหรือบริการโดยยังไม่เป็นสมาชิกของอิออน สามารถติดต่อได้อย่างไรบ้าง

  สามารถติดต่อยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมใบสมัครกับร้านค้าที่ต้องการเช่าซื้อ หรือรับบริการได้เลย หรือสมัครสมาชิกอิออนหรือบัตรเครดิตอิออนก่อนก็ได้