X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของอิออน ลองเข้ามาตรวจสอบในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ หรือแม้ไม่มีข้อสงสัย ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้

1. ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / Email Address ต้องทำอย่างไร ?

  1. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
  2. ทำรายการผ่านระบบออนไลน์ที่เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  3. ทำรายการผ่าน AEON THAI MOBILE Application แก้ไขข้อมูลส่วนตัว


2. แจ้งอายัดบัตรเนื่องจาก บัตรสูญหาย, ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร

  กรณีบัตรสูญหาย

  1. ติดต่อศูนย์บริการอายัดบัตร ที่เบอร์ 0-2665-0123 กด 5
  2. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิกอิออนออนไลน์ สามารถอายัดได้ที่ อายัดบัตร
  3. สามารถอายัดผ่าน AEON THAI MOBILE Application Hold Card

  กรณีบัตรชำรุดและขอออกบัตรใหม่
  ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาอิออนทั่วประเทศเพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้อง ขอออกบัตรใหม่


3. AEON Happy plan คืออะไร

  โปรแกรมแบ่งชำระค่าใช้จ่ายรายการซื้อสินค้า และ/หรือการบริการที่เกิดจากการใช้บัตร เครดิต มาเป็นการแบ่งชำระรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ภายในวงเงินบัตรเครดิต ซึ่งจะไม่รวมถึงการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว สินเชื่อเงินกู้ ค่าปรับ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทุกประเภท


4. ต้องการสมัคร Happy plan มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

  1. อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
  2. เป็นยอดซื้อสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ
  3. ยอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน
  4. สามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระ เป็น 3,6,9 และสูงสุด 10 เดือน
  5. เมื่อยืนยันทำรายการแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

5. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้อย่างไร


6. สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทางใดได้บ้าง


7. ช่องทางการชำระเงินที่ยอดออนไลน์ทันที


8. วันครบกำหนดชำระและวันสรุปยอดบัญชี

  บริษัทสรุปยอดบัญชี ณ วันที่ 10 ของทุกเดือน และ ครบกำหนดชำระ วันที่ 2 ของเดือนถัดไป


9. หากต้องการรับ SMS ยอดชำระต้องทำอย่างไร

  สามารถขอรับ SMS แจ้งยอดชำระที่เบอร์ 0-2665-0123 กด 2 และ กด 3


10. กรณีที่ไม่ได้รับใบแจ้งการชำระเงิน จะสามารถชำระเงินได้โดยวิธีใดบ้าง

  1. ชำระผ่าน อิออนไทยโมบาย ฟังก์ชั่น " PAY NOW "
  2. ใช้บัตรสมาชิก หรือบัตรเครดิตของอิออนชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ Depositor
  3. ใช้บาร์โค้ดจากใบแจ้งการชำระเงินชุดเดิมชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ Depositor หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  4. ใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาจากสำเนาสัญญาเช่าซื้อชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

11. สามารถขอเพิ่มวงเงินได้อย่างไร

  1. ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
  2. กรอกเอกสารคำร้องและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น บัตรประชาชน, บัตรอิออน,เอกสารแสดงรายได้)
  3. รอผลการอนุมัติไม่เกิน 2 สัปดาห์ เบื้องต้นต้องมีการใช้งานบัตรและชำระตรง ต่อเนื่อง โดยภายใน 6 เดือนล่าสุด ไม่มีการปรับเพิ่มวงเงินมา
  ก่อน จึงจะสามารถยื่นปรับเพิ่มวงเงินได้ค่ะ


12. บัตรหมดอายุทำอย่างไร

  ทางบริษัทจะจัดส่งบัตรให้ลูกค้าอัตโนมัติ กรณีไม่ได้รับบัตร แนะนำติดต่อสาขาอิออนเพื่อตรวจสอบรายละเอียด หรือดำเนินการออกบัตร
  (ติดต่อสาขาอิออนได้ทั่วประเทศ)


13. กรณีลูกค้าต้องการขอแบบฟอร์ม ขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากที่ใด

  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  แบบฟอร์มขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ

  หลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้ว ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้        

  - กรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน      

  เอกสารประกอบการตรวจสอบรายการ    

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร
  2. แบบฟอร์มขอตรวจสอบ / ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร     
  3. พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)         

  -  ท่านสามารถส่ง แบบฟอร์มคำร้อง ตามช่องทางที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม